Prowadzenie ksiąg rachunkowych

nag3

 • zgodnie Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym;
 • przygotowywanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
 • aktualizacja polityki rachunkowości, planów kont;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zatwierdzonego przez Klienta planu amortyzacji;
 • miesięczne uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności.
  1. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  2. prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  3. sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji i zestawień (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, PFRON, Urząd Miasta),
  4. prowadzenie ewidencji VAT,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • opracowywanie dodatkowych analiz i sprawozdań na potrzeby klienta

Księgowość

nag11

Jednym z czynników decydujących o sukcesie firmy na rynku jest sprawnie działający dział księgowości.
W ramach tych usług wykonujemy kompleksową obsługę księgową, a także wyprowadzamy zaległości księgowe. Zakres oferowanych usług księgowych:

przycisk-wiecej

Odzyskiwanie podatku VAT z zagranicy

nag9

Odzyskiwanie podatku VAT od zakupów dokonanych w krajach Unii Europejskiej to jedna z naszych usług. Przedsiębiorco możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT ponosząc wydatki poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej takie jak:

Więcej…

Kadry i płace

nag1

Zakres świadczonych przez nas usług z zakresu usług kadrowo- płacowych obejmuje:

 • Usługi kadrowe
 • Usługi płacowe

przycisk-wiecej

Windykacja, zarządzanie wierzytelnościami

nag4

 Windykacja wierzytelności to usługa dedykowana dla klientów, którzy borykają się z problemem przeterminowanych wierzytelności, lecz nie mają własnych służb windykacyjnych, bądź chcą uniknąć czasochłonnej i kosztownej procedury

Więcej…

BHP

nag12

W naszym biurze pracują również specjaliści z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wyniku czego możemy zagwarantować kompleksową obsługę w tej dziedzinie prowadzenia działalności.

Więcej…

Rozliczanie czasu pracy kierowców

nag13

Poprawna analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców wymaga od przedsiębiorców szerokiej wiedzy na temat przepisów, wyspecjalizowanych narzędzi, wykwalifikowanej kadry, a przede wszystkim czasu, który trzeba poświęcić takim rozliczeniom.

Więcej…
Początek strony